Jelikož jsme všechny vytížené, projekt tvoříme ve volném čase, nemáme žádné pronajaté prostory, tak takto vypadají naše setkání.

Spojuje nás myšlenka krásného projektu a pomoci a i přes spoustu práce máme vekou radost, jak se náš nově založený fond GRÁCIE rozvíjí a naplňuje. Prosíme o shovívavost, vše vzniká, dolaďuje se a doplňuje. Pokud máte zájem nám pomoci, kontaktujte nás. Především hledáme švadleny, vlásenkářky, kadeřníky, IT a mnoho dalších.

Vlasy pomáhají vznik